Czy warto inwestować w badania hydrogeologiczne?

Badania wód gruntowych często prowadzone są przy okazji budowania domów jednorodzinnych, a także większych obiektów takich jak hale produkcyjne czy magazyny. Dzięki nim możliwe jest określenie warunków wodno-gruntowych występujących pod inwestycją. Kiedy i dlaczego warto wykonać badania hydrogeologiczne?

Czym są badania hydrogeologiczne?

Badania hydrogeologiczne są prowadzone w celu określenia ilości oraz jakości wód użytkowych. Określane są zasady ich eksploatacji o ochrony przed zanieczyszczeniami, które mogą w negatywny sposób wpłynąć na otaczający ekosystem. Są one prowadzone również w przypadku chęci wydobywania wód termalnych oraz leczniczych. Badania te są istotnym elementem oceniającym ryzyko zagrożenia wodnego w przypadku dokonywania eksploatacji złóż kopalin.

W trakcie oceny hydrogeologicznej wykonywane są badania laboratoryjne, mapy hydrogeologiczne,a wyniki wprowadzane są w systemu informatyczne. Niekiedy prowadzone są prace naukowe mające na celu określenie i prognozowanie zubożenia i degradacji wód podziemnych, migracji zanieczyszczeń. Dzięki nim możliwe jest wprowadzenie dokładnie zaplanowanych czynności mających na celu wyeliminowanie ryzyka zniszczenia lub zatrucia środowiska.

Kiedy prowadzone są badania hydrogeologiczne?

Badania z zakresu hydrogeologii mogą zostać wykonane w związku z projektowaniem inwestycji, których obecność mogłaby spowodować zanieczyszczenie wód podziemnych oraz w sytuacji gdy projektowane są odwodnienia. Badania są niezbędne również przy ustalaniu zasobów ekstrapolacyjnych ujęć wód podziemnych oraz przy wykonywani prac geologicznych w celu wykorzystania ciepła ziemi. Są one niezbędne przy kopalniach i odwiertów mających na celu wydobycie złóż kopalin. Ponadto wiercenia hydrogeologiczne są realizowane podczas wykonywania otworów obserwacyjnych i monitoringowych.

Badania hydrogeologiczne są często przeprowadzane podczas stawiania nowego budynku np. domu jednorodzinnego. Dzięki badaniom możliwe jest określenie bezpieczeństwa inwestycji. Są one również obowiązkowe w przypadku większych projektów np. fabryk czy hali produkcyjnych.

wody lecznicze

Dlaczego warto prowadzić badania hydrogeologiczne?

Badania hydrogeologiczne umożliwiają formułowanie planu gospodarki wodnej, dzięki czemu ograniczone jest ryzyko skażenia wody w przyszłości. Aby zagwarantować łatwe i bezproblemowe przeprowadzenie prac geotechnicznych możliwe jest określenie poziomu wód gruntowych i stał ich monitorowanie. Firmy zajmujące się prowadzeniem badań hydrogeologicznych oferują zazwyczaj możliwość dokładnej charakteryzacji formacji wodonośnych, badanie i modelowanie ujęć wód gruntowych, inspekcje studni z wodą gruntową, pompowania próbne i badania znacznikowe, badania krasu czy testy przepuszczalności. Daje to możliwość dokładnego zapoznania się z sytuacją związaną z wodami podziemnymi, co jest wyjątkowo pomocne podczas prowadzenia dalszych prac budowlanych. Dodatkowo firmy prowadzące badania hydrogeologiczne bardzo często pomagają swoim klientom w kwestiach administracyjnych i prawnych co dodatkowo przyspiesza podejmowanie dalszych prac.

Ile kosztują badania hydrogeologiczne i jak wybrać odpowiednią firmę?

Ceny badań hydrogeologicznych mogą się znacząco różnić. Na cenę wpływa między innymi zakres usług wykonywanych przez firmę, a także inne czynniki takie jak wielkość miasta w jakim prowadzone są prace czy chociażby renoma firmy. Za badania hydrogeologiczne zazwyczaj trzeba zapłacić od 400-700 złotych. Przed podjęciem decyzji z usług której firmy zdecydujemy się skorzystać warto dokładnie zapoznać się ze wszystkimi przedsiębiorstwami świadczącymi taką ofertę. Dobrym pomysłem jest wcześniejsze sprawdzenie stron internetowych popularnych firm działających na terenie danego miasta. Większość przedsiębiorstw posiada obecnie swoje własne strony internetowe, na których każdy zainteresowany jest w stanie znaleźć podstawowe informacje na temat danej działalności a także cennik i zakres usług. Zrobienie rozeznania ułatwi podjęcie ostatecznego wyboru i zagwarantuje satysfakcję ze współpracy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.