klucz od nowego mieszkania mdm

Mieszkanie w programie MDM

MDM jest to skrót od „mieszkanie dla młodych”. Jest to jeden z rządowych programów, który ma na celu wsparcie młodych osób w nabyciu pierwszego lokalu mieszkalnego bądź domu jednorodzinnego. Wszelkie zasady związane z programem można znaleźć w ustawie z dnia 27 września 2013 roku. Dokument ten określa zasady związane z udzielaniem środków Funduszu Dopłat finansowego wsparcia związanego z nabyciem lokalu lub domu jednorodzinnego, a także reguluje zasady zwrotu ze środków budżetu państwa części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych przez osoby fizyczne w związku z budową.

 

Komu udzielane jest dofinansowanie?

Dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone osobie, która zaciągnęła w instytucji kredytującej kredyt na zakup mieszkania lub prawa do lokalu bądź w celu wkładu budowlanego do spółdzielni mieszkaniowej, wnoszony w celu uzyskania prawa własności mieszkania, na podstawie zawartej ze spółdzielnią mieszkaniową umowy o budowę lokalu. Co ważne mieszkanie jest definiowane jako lokal mieszkalny bądź dom jednorodzinny. Wniosek o dofinansowanie należy złożyć przez klienta razem z wnioskiem o udzielenie kredytu mieszkaniowego. Dofinansowania nie można uzyskać bez zaciągania kredytu.

 

Kto może skorzystać z programu „mieszkanie dla młodych”?

Z programu „Mieszkanie dla młodych” mogą skorzystać zarówno małżeństwa jak i osoby młode do wieku 35 lat.  Podstawowym warunkiem aby móc uzyskać dofinansowanie jest, by do dnia zawarcia umowy ustanawiania własności nabywanego lokum, osoby podejmujące te działania nie były właścicielami innego mieszkania.

 

Co można zakupić w ramach programu MDM?

mieszkanie na sprzedaż - kluczDofinansowanie z programu „Mieszkanie dla młodych” zostaje przyznane w związku z nabyciem kredytu przez daną osobę udzielonego na zakup mieszkania, wkład budowlany do spółdzielni mieszkaniowej, wnoszony w celu uzyskania prawa własności mieszkania, na podstawie zawartej ze spółdzielnią mieszkaniową umowy o budowę lokalu . Ważny jest również fakt, że mieszkanie definiowane jest jako dom jednorodzinny albo lokal mieszalny o powierzeni użytkowej wynoszącej 75 metrów kwadratowych dla mieszkań  i 100 metrów kwadratowych dla domów jednorodzinnych. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o dofinansowanie wychowuje trójkę dzieci parametry te zwiększane są do 85 m2 dla mieszkań i 110 m2 w przypadku domów.

 

Jak wyliczana jest kwota dofinansowania?

Dofinansowanie wkładu własnego wynosi 10% w przypadku bezdzietnych beneficjentów, 15% w przypadku osób wychowujących 1 dziecko, 20% przy dwójce dzieci, 30% przy trójce lub większej liczby dzieci kwoty określonej jako iloczyn średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującego w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie, a także od powierzchni użytkowej mieszkania.


Mieszkania dostępne w ofercie MDM proponuje swoim klientom Stulsz – sprawdź ofertę.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *