panele słoneczne

Fotowoltaika: jakie znaczenie ma kąt nachylenia dachu?

Aby instalacja fotowoltaiczna mogła działać w pełni sprawnie i przynosić możliwie największe zyski energetyczne, musi być odpowiednio zamontowana.

I nie chodzi tutaj wyłącznie o prawidłowe podłączenie wszystkich elementów instalacji – liczy się również ustawienie właściwego kąta nachylenia paneli słonecznych. Czy zawsze będzie on taki sam? Co robić, gdy warunki techniczne nie sprzyjają instalacji fotowoltaicznej?

Jaki powinien być kąt nachylenia dachu?

Przyjmuje się, że odpowiedni kąt nachylenia mieści się w przedziale od 30 do 40 stopni. To, jaka powinna być dokładna wartość nachylenia, zależy od kilku ważnych czynników. Pierwszym z nich jest miejsce zamieszkania. Jako że Polska znajduje się na północ od równika, panele muszą być zamontowane w stronę południową, by zyski energetyczne płynące z instalacji były jak największe.

Warto tutaj zwrócić uwagę na jeszcze jedną kwestię. Jeśli mieszkasz w północnej części kraju, kąt nachylenia powinien być bliższy wartości 40 stopni, a z kolei w przypadku usytuowania domu w południowej części, instalacje fotowoltaiczne na Dolnym Śląsku powinny mieć kąt nachylenia bliższy 30 stopni. Ma to związek z kolejnym czynnikiem, jakim jest pora roku.

Kąt nachylenia dachu a pora roku

Wiemy, że wraz z porami roku zmienia się długość dnia, a co za tym idzie, zmianie może ulegać ilość wyprodukowanej energii elektrycznej. Zmienia się również wysokość słońca nad horyzontem, dlatego też tak duże znaczenie ma znalezienie kąta optymalnego, dzięki któremu produkcja energii będzie utrzymywała się na optymalnym poziomie przez cały rok.

W przypadku kąta nachylenia niższego niż 30 stopni instalacja będzie zapewniała odpowiednią ilość energii jedynie w sezonie letnim, zaś w przypadku zachowania parametrów kąta optymalnego, możliwe będzie uzyskiwanie energii przez cały rok.

Co robić, gdy kąt nachylenia dachu jest nieodpowiedni?

Minimalny wymagany kąt nachylenia dachu wynosi 10 stopni, co umożliwia m.in. samooczyszczenie paneli ze śniegu, a do tego może stanowić wystarczający kąt nachylenia w przypadku domków letniskowych, użytkowanych wyłącznie w sezonie letnim. Na szczęście jednak istnieją konstrukcje, dzięki którym można z powodzeniem poprawić wydajność instalacji.

W przypadku, gdy kąt nachylenia dachu jest nieodpowiedni, istnieje możliwość ustawienia paneli na ziemi lub na dachu na specjalnej konstrukcji wsporczej. Dodatkowo konstrukcja taka może być wyposażona w sterownik, którego zadaniem jest bieżące ustawianie kąta nachylenia paneli do panujących w danej chwili warunków, by podnieść produkcję energii elektrycznej.

Instalacje fotowoltaiczne na Dolnym Śląsku – jak ważne jest wykonanie audytu?

Audyt fotowoltaiczny w przypadku gospodarstw domowych nie jest obowiązkowy, lecz bardzo ważny. Jest tak dlatego, że pozwala precyzyjnie oszacować, czy w danym przypadku zakładanie instalacji fotowoltaicznej jest opłacalne, co można zrobić, by jeszcze bardziej podnieść wydajność instalacji. Pomaga także oszacować, jaka jest niezbędna moc paneli, aby w całości pokryć zapotrzebowania na energię elektryczną.

ogniwa słoneczne

Na czym polega audyt fotowoltaiczny?

Pierwszym krokiem jest wywiad z klientem, podczas którego ustalamy m.in. poziom zapotrzebowania na energię elektryczną. Inne aspekty, jakie należy sprawdzić, obejmują wysokość rachunków za prąd na przestrzeni ostatniego roku, konstrukcję dachu, położenie geograficzne, rodzaj pokrycia, stan techniczny instalacji elektrycznej, stopień zacienienia, czy też decyzja o tym, czy panele będą zamontowane na dachu, czy na gruncie.

Po zebraniu wszystkich niezbędnych informacji audytorzy wykonują obliczenia, na podstawie których możliwe będzie dobranie najlepszej mocy instalacji fotowoltaicznej. Na koniec przeprowadzana jest analiza ekonomiczna, podczas której można ustalić, na jakiej przestrzeni czasu dokona się zwrot inwestycji. Audytor ma również możliwość pomagania w doborze najlepszego sposobu rozliczania się z zakładem energetycznym oraz udzielania pomocy w związku z uzyskiwaniem kredytu i dofinansowań zakupu i montażu instalacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.